БО СРБАЦ - ПОЧЕЛЕ ПРИПРЕМЕ ЗА ИЗБОРЕ

 

Наредна 2014.година је изборна година у Борачкој организацији Републике Српске , па тако и у Борачкој организацији општине Србац.

На 6.сједници Скупштине БО општине Србац која је одржана 08.11.2013.године донешена је Одлука о расписивању и провођењу избора коју можете погледати и преузети на нашој страници.

Избори треба да се у складу са Одлуком заврше до 31.05.2014.године, а провест ће се на свим нивоима организовања.

Мјесне борачке организације ће бирати своје Скупштине на представничком принципу / МБО које имају више од 50 чланова / , чланове својих предсједништава као и своје представнике у Скупштину Борачке организације општине Србац.

Сви чланови БО општине Србац из реда породица погинулих и заробљених бораца и ратних војних инвалида ће на својим сједницама изабрати своје Одборе : Одбор породица погинулих и заробљених бораца и Одбор ратних војних инвалида.

На првој конститутивној сједници Скупштине БО општине Србац биће изабран предсједник Скупштине, чланови предсједништва БО ,представници БО општине Србац у Скупштини БОРС , као и радна тијела и Скупштинске комисије.

Избори ће бити проведени у складу са Статутом БО , Одлуком о провођењу избора , као и Протоколом и Планом за провођење избора који ће бити урађен у току мјесеца јануара наредне године.

Посебно је битно истаћи да на изборима могу учествовати , значи бирати и бити бирани само чланови Борачке организације општине Србац са попуњеном приступницом о ступању у чланство БО.

Како је број чланова битан код одређивања броја представника из Мјесних БО у органе БО,и како је то регулисано Статутом , БО општине Србац ће у складу са Одлуком о расписивању и провођењу избора направити пресјек свог чланства на дан 31.12.2013.године и на основу тог стања ће се урадити Протокол и План за провођење избора , односно дефинисаће се број представника сваке Мјесне БО у органе БО општине Србац.

Овим путем апелујемо на све припаднике борачких категорија грађана на подручју општине Србац који желе учествовати у раду БО ,те користити услуге БО , да се учлане у БО општине Србац ако то већ нису учинили у ранијем периоду.

Такође , могуће је извршити и провјеру да ли сте чланови БО општине Србац лично или путем контакт адресе /телефон, e-mail пошта /.

Обрасци приступница се могу преузети на нашој страници.