АКТИВНОСТИ БОРАЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Стручна служба и органи Борачке организације општине Србац своје активности у последње вријеме усмјерили су у правцу израде нормативних аката  те социјалне карте чланова Борачке организације.

У складу са одредбама Статута Борачке организације општине Србац који је усвојен на 6.редовној сједници Скупштине 08.11.2013.године  сва акта која доносе органи Борачке организације морају бити усклађена са одредбама Статута у року од 90 дана.

 

С тим у вези Стручна служба је израдила приједлоге следећих нормативних аката:

1.Пословник о раду Предсједништва Скупштине БО општине Србац,

2.Пословник о раду Одбора ратних војних инвалида БО општине Србац,

3.Пословник о раду Одбора породица погинулих и заробљених бораца БО општине Србац,

4.Пословник о раду Предсједништва Мјесне борачке организације,

5.Пословник о раду Скупштине Мјесне борачке организације,и

6.Пословник о раду Комисија и радних тијела БО општине Србац.

Наведени приједлози ће се разматрати на органима БО: Мјесним борачким организацијама ,Одборима као и Предсједништву Скупштине ,а на основу примједби и приједлога израдиће се коначна верзија ових докумената који ће бити усвојени и донешени у складу са заданим роковима.

Циљ је да се доношењем ових основних аката по којима раде органи БО елиминише свака могућност рада истих мимо важећег Статута.

Када је у питању израда Социјалне карте чланства БО циљ је доћи до тачних података о социјално економским карактеристикама за сваког члана.

Образац Социјалне карте се може преузети на нашој страници. Чланови Предсједништава Мјесних борачких организација већ неко вријеме на терену раде на попуњавању социјалне карте , тако да чланови БО исту могу попунити у својој Мјесној борачкој организацији или у нашој канцеларији.

Планирано је да се ови послови заврше до 31.12.2013.године ,а и овом приликом апелујемо на руководства Мјесних борачких организација као и на цјелокупно чланство да се ангажује како би се рок испоштовао.

Чланови Одбора породица погинулих и заробљених бораца су такође почели са активностима на изради социјалне карте за чланове БО из реда ове борачке категорије. До краја 2013.године планирано је да чланови овог Одбора обиђу све породице погинулих и заробљених бораца а који су чланови Борачке организације општине Србац ,те да на лицу мјеста попуне социјалну карту.

Такође овакву активност ће провести и чланови Одбора ратних војних инвалида а што је био и један од важнијих закључака  са задње сједнице овог органа Борачке организације.